…maakt meer werk van verzuim.

Deskundige (interim) ondersteuning
bij Arbo & verzuim.

Een Arbo & Verzuimadviseur is dé externe deskundige verzuimspecialist die, ook als interim, kan worden ingezet bij alle voorkomende arbo & verzuimzaken. Niet alleen voor de complete verzuimbegeleiding, maar ook als verzuimspecialist bij complex, frequent en/of langdurig verzuim.
Als u al de beschikking heeft over een bedrijfsarts, vaak via een arbodienst, kan dat gewoon zo blijven.

Omdat alleen een arbodienst soms niet genoeg is.

De Arbo & Verzuimadviseur heeft ruim 20 jaar ervaring, en kan meer werk maken van arbo & verzuim. Ook worden leidinggevenden op ’n praktische manier getraind, geïnstrueerd en geïnformeerd om beter met arbo & verzuim om te kunnen gaan. Bijvoorbeeld bij het Eigen-Regie-Model. Daarmee wordt veel verzuim voorkomen, wordt het werk sneller hervat en de re-integratie eerder en beter ingezet. En dat is voor u van groot belang. Tenslotte bent ú als werkgever geheel verantwoordelijk voor arbo & verzuim.

Daarom komt de Arbo & Verzuimadviseur, ook samen met uw arbodienst of bedrijfsarts, tot betere resultaten. En daarmee wordt de kans op een loonsanctie een stuk minder.

… voor meer grip op het verzuim.

Als er meer nodig is

Om het verzuim echt te verminderen en u goed te begeleiden, is er vaak meer nodig dan een arbodienst. Vooral met een zg. ‘basiscontract’ zal het verzuim niet pro-actief aangepakt worden. Dan worden er re-integratiekansen gemist, wat zelfs een loonsanctie van het UWV kan opleveren.

Daarom is het bij langdurig of complex verzuim beter om een professionele Verzuimadviseur in te zetten, die u met de ruime brede ervaring en deskundigheid beter kan adviseren en begeleiden bij verzuim. Laat het verzuim niet onnodig op z’n beloop. Daar schiet niemand iets mee op, en kost heel veel geld.

 

De Verzuimadviseur kan meer voor u doen:

 • Vermindering van het verzuim door persoonlijke begeleiding
 • Snellere re-integratie binnen het bedrijf
 • Oplossingen voor stagnerende re-integratie
 • Inzetten van een BIG geregistreerde bedrijfsarts
 • Inrichting & optimalisering van het verzuimproces
 • Het voeren van (frequent) verzuimgesprekken met medewerker en leidinggevende
 • Preventie van verzuim & duurzame inzetbaarheid
 • Instructie & verzuimtraining voor leidinggevenden
 • Duidelijkheid in de re-integratieadviezen van de bedrijfsarts.
 • Inzicht in financiële consequenties van verzuim & WIA
 • Inzetten van specialistische interventies om het verzuim aan te pakken.
 • Advisering bij het opstellen van het verzuimbeleid & verzuimprotocol
 • Arbeidsdeskundige check van uw verzuimdossiers

De Arbo & Verzuimadviseur zelf


Jos Konijn

Een echte professional op het gebied van Mens, Arbeid & Inkomen en met een brede kennis & ervaring. Niet alleen op het gebied van effectieve Verzuimbegeleiding, Arbodiensten, Re-integratie (spoor 1 & 2 & 3 en Outplacement), Personeelsmanagement en Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, maar ook als register-arbeidsdeskundige met onafhankelijke arbeidsdeskundige onderzoeken, analyses en adviezen.

Ervaring & deskundigheid

“Met een HBO opleiding Personeel & Arbeid ben ik vanuit het personeelswerk (HRM) verder gegroeid in de re-integratie, het casemanagement & verzuimbegeleiding, en als register-arbeidsdeskundige. Daar heb ik inmiddels ruim 20 jaar ervaring in. Als Arbo & Verzuimadviseur wordt door mij het frequente, langdurige en/of complexe verzuim pro-actief aangepakt, en worden zowel werknemer als leidinggevende goed geïnformeerd en begeleid. Met de juiste instructie, informatie & middelen. Zo duurt het verzuim nooit langer dan echt nodig.”

“Door mijn HRM achtergrond en ervaring kan er goed meegedacht worden met de werkgever, werknemers en HR mensen. Met meer begrip voor de belangen maakt dat het communiceren makkelijker.”

Specialisme

Arbeidsdeskundige onderzoeken & advies
*  Arbodiensten
*  Verzuim- & Casemanagement
*  Re-integratie spoor 1 en 2
*  Outplacement
*  Duurzame inzetbaarheid

Effectieve aanpak verzuim

Met de nieuwe arbowetgeving zien werkgevers door de bomen het bos niet meer. Het voorkomen, aanpakken en begeleiden van verzuim bijvoorbeeld is heel complex geworden. En werkgevers zijn zelf verantwoordelijk. Een gewone arbodienst is vaak niet meer genoeg om een loonsanctie van het UWV te voorkomen. Dat blijkt telkens weer.

Belangrijk daarbij is duidelijkheid over waar het verzuim vandaan komt, en een snelle (geleidelijke) werkhervatting, want van thuiszitten wordt niemand beter. Ook kan er aandacht worden besteed aan het inrichten en optimaliseren van het verzuimproces, preventie van verzuim en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Belangrijk om verzuim te voorkomen. Zo wordt de schadelast door verzuim beperkt gehouden.

Met beperkingen toch werken

Als een werknemer beperkingen heeft, wil dat niet zeggen dat iemand het werk helemaal niet meer kan doen. De Verzuimadviseur gaat ervan uit dat er altijd mogelijkheden zijn om te werken. Er wordt gekeken naar het individu, het werk, de arbeidsomstandigheden en de thuissituatie.

Kosten verzuimbegeleiding

Als u ervoor kiest om de gehele verzuimbegeleiding uit te besteden aan de Verzuimadviseur, worden er eerste 14 dagen na de verzuimmelding géén kosten berekend, ook niet voor de verzuimregistratie. Meestal wordt het verzuim in die tijd weer opgelost. Na 14 dagen wordt de medewerker aangemeld bij een BIG geregistreerde bedrijfsarts, en wordt er een afspraak gemaakt voor de Probleemanalyse. Ook worden er andere gegevens ingevoerd en Poortwachter-momenten ingepland in het Verzuimremsysteem.

Arbo & Verzuimadvies werkt niet met langdurige jaarabonnementen. Per periode van verzuim wordt er een periodiek abonnement van meerdere weken of maanden ingezet. Elke periode heeft zijn eigen kosten voor de verzuimbegeleiding. U betaald dus alleen als medewerkers verzuimen, en dat scheelt.

Op deze manier bent u verzekerd van de beste verzuimbegeleiding bij verzuim. Op aanvraag kan er een afspraak en/of gerichte offerte worden gemaakt.